Kontakt 

Sídlo spoločnosti:

8M reality s.r.o.
Vrátna 12, 
040 01 Košice- Staré mesto

IČO: 43 979 424
DIČ: 2022547802

Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo 21312/V
 
Mobil:  0903 741 130
E-mail: info@8mreality.sk
Web: www.8mreality.sk